Samuelssons Piano-Service

1964 började jag min utbildning till pianostämmare, tekniker och intonatör på dåvarande Nordiska Piano i Vetlanda. Där arbetade jag i 10 år, varav de sista 5 åren som renstämmare och intonatör. Grammofonstudioarbeten såsom pianotekniker, både i studio samt ute i olika kyrkor upptog även en del av arbetet de sista åren på Nordiska Piano.

1974 började jag som säljare av pianon, flyglar och orglar m.m på dåvarande Sieverths Musik i Örebro. Där fick även pianoteknikerbakgrunden komma till användning i tjänsten, genom stämningar till radio, tv, konserter, studio m.m.

Sex år i en av Örebros största musikaffärer blev en god erfarenhet att ta med mig när jag startade mitt eget företag.

1980 startade jag Samuelssons Piano-Service AB med pianostämning, reparationer och försäljning av flyglar och pianon. Sex kommuners musikskolor och skolor är en del av de ansvarsområden jag haft förtroendet att sköta ända sedan 1980.

Vid behov av nya och begagnade pianon eller flyglar säljer vi Yamaha, Bechstein, Schimmel, Kawai, Wendl & Lung samt Steinway & sons instrument.

Bra begagnade, renoverade pianon finns alltid i lager.
(Se under "Pianon & Flyglar")

1964 tills nu, en något grov sammanfattning av min branschvana till Ert förfogande.